دوشنبه, 03 آذر 1399

ertebat riasat habibi

vaght moshavere

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند : افرادي که در مسابقات جشنواره داخلي سما در ترم اول سال تحصيلي 95-94 حضور داشته و به شرح ذيل صاحب عناوين مختلف در رشته هاي ورزشي شده اند ، هرچه سريعتر جهت دريافت احکام  قهرماني خود به گروه تربيت بدني آموزشکده سما مراجعه نمايند.

امور فوق برنامه تربيت بدني سما – ليست اسامي در ادامه مطلب

 

*نفرات برتر مسابقه آمادگي جسماني :

 

رديف

نام ونام خانوادگي

رشته تحصيلي

عنوان کسب شده

شماره  شناسايي

1

هادي پورشيره

تربيت بدني

مقام اول

39301272

2

امير رضا تاتاري

تربيت بدني

مقام دوم

39300076

3

محمد فياض

ساختمان

مقام سوم

39400824

 

*نفرات برتر مسابقه بدمينتون :

 

R

نام ونام خانوادگي

رشته تحصيلي

عنوان کسب شده

شماره  شناسايي

1

محمدحسين جعفري

تربيت بدني

مقام اول

39300568

2

نويد عليزاده

تربيت بدني

مقام دوم

39200869

3

سيد احسان شيردل

ساختمان

مقام سوم

39400706

 

*نفرات برتر مسابقه پرتاب پنالتي بسکتبال :

 

R

نام ونام خانوادگي

رشته تحصيلي

عنوان کسب شده

شماره  شناسايي

1

عليرضا عجم

تربيت بدني

مقام اول

39201097

2

مجيد دهقان

تربيت بدني

مقام دوم

39200295

3

محمد بشيري

تربيت بدني

مقام سوم

39201408

 

*نفرات برتر مسابقه پرتاب دارت :

 

R

نام ونام خانوادگي

رشته تحصيلي

عنوان کسب شده

شماره  شناسايي

1

سيدحميد فريمانه

مکانيک خودرو

مقام اول

39200860

2

حسين فرهي

عمران

مقام دوم

39200734

3

امين اوليايي

مکانيک خودرو

مقام سوم

39301177

 

*نفرات برتر مسابقه تنيس روي ميز :

 

R

نام ونام خانوادگي

رشته تحصيلي

عنوان کسب شده

شماره  شناسايي

1

نويد عليزاده

تربيت بدني

مقام اول

39200869

2

محمد علي بهاردل

برق

مقام دوم

39200234

3

الياس رسولي

کامپيوتر

مقام سوم

39201530

 

*اسامي تيم هاي برتر مسابقات فوتسال :

تيم اخلاق ( مقام اول) – تيم تربيت بدني 92 ( مقام دوم) و تيم تربيت بدني 94( مقام سوم )

 

R

نام ونام خانوادگي

رشته تحصيلي

عنوان   کسب شده

شماره  شناسايي

1

حسين شريعتي مقدم

تربيت بدني

اول- فوتسال

39100423

2

ابوالفضل گلي

تربيت بدني

اول- فوتسال

39400538

3

عباس جورکش

تربيت بدني

اول- فوتسال

39200899

4

رحمت اله رحمتي

تربيت بدني

اول- فوتسال

39200253

5

پوريا نوايي

تربيت بدني

اول- فوتسال

39200081

6

حسين عارفي جمال

تربيت بدني

اول- فوتسال

39200992

7

علي اسعدي

تربيت بدني

اول- فوتسال

39200763

8

اميرحسين نعمتي

تربيت بدني

اول- فوتسال

39200707

1

اميد بلوچي

تربيت بدني

دوم- فوتسال

39200045

2

سجاد تقي زاده

تربيت بدني

دوم- فوتسال

39200365

3

اميرحسين رحيميان

تربيت بدني

دوم- فوتسال

39200624

4

جواد قاسمي

تربيت بدني

دوم- فوتسال

39301113

5

محمدجواد مختارپور

تربيت بدني

دوم- فوتسال

39200239

6

مجتبي عرب

تربيت بدني

دوم- فوتسال

39200646

7

ابوالفضل عاشوري

تربيت بدني

دوم- فوتسال

39200171

8

عليرضا راعي

تربيت بدني

دوم- فوتسال

39200740

1

شهريار شريعتي

تربيت بدني

سوم- فوتسال

39400592

2

سيدامير جمالي

تربيت بدني

سوم- فوتسال

39400495

3

مرتضي طالبي

تربيت بدني

سوم- فوتسال

39400584

4

محمد شيردل

تربيت بدني

سوم- فوتسال

39400394

5

مرتضي علايي

تربيت بدني

سوم- فوتسال

39400369

6

عليرضا کاظمي مقدم

تربيت بدني

سوم- فوتسال

39400501

7

محمدحسين شرافتي

مکانيک خودرو

سوم- فوتسال

39300139

8

سيداميرحسين رضاپور

تربيت بدني

سوم- فوتسال

39400177