شنبه, 12 اسفند 1402

amoozeshyar

AMOOZESHYAR STU

AMOOZESHYAR asatid

AMOOZESHYAR personel

ertebat riasat habibi

vaght moshavere

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

*نفرات برتر مسابقه تنيس روي ميز :

اين دوره از مسابقات  که در تاريخ 10/03/95 با حضور 35 ورزشكار در محل سالن ورزشي جهاددانشگاهي برگزارگرديدکه در پايان  نتايج به شرح ذيل كسب گرديد:

 

R

نام ونام خانوادگي

رشته تحصيلي

عنوان کسب شده

جوايز تيمها

1

سميرا قرباني

تربيت بدني

اول

کارت هديه  000/300 ريال

2

فاطمه صادقي

تربيت بدني

دوم

کارت هديه  000/250 ريال

3

فاطمه شرف الدين

تربيت بدني

سوم

کارت هديه  000/200 ريال

 

*نفرات برتر مسابقه تير و كمان خواهران:

اين دوره از مسابقات  که در تاريخ 13/020/95 با حضور 33 ورزشكار در محل چمن مجموعه ورزشي  سازمان آب برگزارگرديدکه در پايان  نتايج به شرح ذيل كسب گرديد:

 

R

نام ونام خانوادگي

رشته تحصيلي

عنوان کسب شده

جوايز تيمها

1

محبوبه بيك

تربيت بدني

اول

کارت هديه  000/300 ريال

2

فائزه مصطفايي

تربيت بدني

دوم

کارت هديه  000/250 ريال

3

شبنم صم

تربيت بدني

سوم

کارت هديه  000/200 ريال

 

*اسامي نفرات برتر مسابقه بدمينتون خواهران:

اين دوره از مسابقات  که در تاريخ 22/02/95 با حضور 20 ورزشكار در محل سالن ورزشي جهاددانشگاهي برگزارگرديدکه در پايان  نتايج به شرح ذيل كسب گرديد:

 

R

نام ونام خانوادگي

رشته تحصيلي

عنوان کسب شده

شماره  شناسايي

جوايز تيمها

1

فائقه بقايري

تربيت بدني

اول

39400068

کارت هديه  000/300 ريال

2

سيداكرم جعفر زاده

تربيت بدني

دوم

39300384

کارت هديه  000/250ريال

3

ساناز ميرزا جامي

تربيت بدني

سوم

39300837

کارت هديه  000/200ريال

 

*اسامي نفرات برتر مسابقات پرتاب پنالتي  :

اين دوره از مسابقات  که در تاريخ 18/02/95 با حضور 30 ورزشكار در محل سالن ورزشي جهاددانشگاهي و برگزارگرديدکه در پايان  نتايج به شرح ذيل كسب گرديد.

 

R

نام ونام خانوادگي

رشته تحصيلي

عنوان کسب شده

جوايز تيمها

1

شراره ملك

تربيت بدني

اول

کارت هديه  000/300 ريال

2

فاطمه سادات سيد

تربيت بدني

دوم

کارت هديه  000/250ريال

3

فاطمه اسعدي

تربيت بدني

سوم

کارت هديه  000/200ريال