دوشنبه, 12 خرداد 1399


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

معرفى آموزشكده فنى و حرفه اى سما مشهد

 

بدينوسيله به اطلاع دانشجويان علاقمند به مسابقات  ورزشي مي رساند  تربيت بدني دانشگاه در نظر دارد  يكسري مسابقات درون واحدي  بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، گلبهار و آموزشکده سما مشهد  برگزار نمايد علاقمندان مي توانند طبق تقويم ذيل در مسابقات شركت نمايند.

R نام رشته تاريخ قرعه كشي تاريخ وزن كشي زمان مسابقه
1 بدمينتون برادران 23/8/95 ساعت 19 همان روز
2 تنيس روي ميز ( برادران)‌ 25/8/95 ساعت 18 همان روز
3 كشتي ازاد و فرنگي (برادران) 5/9/95 4/9/95 ساعت 19 الي 20 ساعت 9 مورخ 5/9/95
4 واليبال دختران 25/8/95 ساعت 30/17
5 بسكتبال دختران 24/8/95 ساعت 30/17

 basketball khbadmintonvallyballteniss bkoshti