یکشنبه, 03 تیر 1397


ertebat riasatt

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

ruzshomar

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

صدورمجوز فرزندان هيئت علمي

با توجه به ارتقاء سيستم نقل وانتقالات امكان صدور مجوزفرزندان هيئت علمي ازطريق سايت فراهم گرديد.

مجوز فرزندان هيئت علمي ازطريق ابلاغيه به واحدها و مراكز دانشگاهي مقصد ارسال مي گردد لذا كاربران محترم هريك ازواحدها ومراكز دانشگاهي مقصد پس از مراجعه متقاضي مي بايست دراسرع وقت نسبت به معرفي دانشجوجهت ثبت نام اقدام نمايند.

اموردانشجويي