شنبه, 04 آذر 1396


ertebat riasatt

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

ruzshomar

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

رديف عنوان قسمت اسامي مسئولين داخلي مستقيم رديف عنوان قسمت اسامي مسئولين داخلي
1 رياست آموزشكده فني سما مهندس علوی 119 35246895 22 کمیسیون موارد خاص آقای کریمی 132
2 دفتر رياست آقاي شرفي 119 23 خدمات آموزشی خانم هجری 132
3 معاون آموزشي و پژوهشي مهندس سالاري 119 24 مدیریت فرهنگی آقاي مخيران 141
4 حراست آقای بنائیان 121 35246897 25 امور كلاسها آقاي برزگر و خانم حکم‌آبادی 142
5 مديريت پژوهشي مهندس محامي 118 26 مشاوره و فوق برنامه فرهنگی خانم ها فدایی و جهانی 140
6 کارشناس پژوهشی آقای محمدزاده 118 27 بايگاني خانم خنجريان 133
7 فوق برنامه تربیت بدنی خواهران خانم محلی 118 28 خدمات آقايان نوعی ، زارعی،روحبخش 144
8 امور مالي آقاي حاجی بصری ،خانم صادقی 137 29 گروه تربيت بدني آقايان دكتر حجازي، اردكاني 128
9 امور اداري وكارگزيني خانم عباس زاده 138 30 گروه نقشه برداري آقاي امیدوار 124
10 دبيرخانه ، بايگاني اداري خانم محقق 138 31 گروه عمومي آقاي خندان 122
11 کارشناس امور دانشجویی خانم معین پور 135 32 گروه گرافیک آقای بحیرائی 122
12 امتحانات خانم كرامتي 138 33 گروه معماري خانم  خسروجردی 122
13 مديریت دانشجويي آقاي وطن دوست 134 34 گروه مكانيك آقاي تعظیمی 146
14 امور فارغ التحصيلان آقاي يوسف زاده 135 35 گروه برق آقايان مومنی ،رسولی 129
15 کانون فارغ التحصیلان خانم بهاری 135 36 گروه حسابداري آقاي آرین تبار 125
16 دفتر فن آوري اطلاعات و سایت كامپيوتر آقای عاشوری و خانم صنعت نگار 123 37 گروه عمران آقاي کریمی راد 124
17 جمعدار اموال آقاي قوام سعیدی 143 38 گروه كامپيوتر خانم حبيبي پور 117
18 صندوق رفاه دانشجويي آقاي نجفي 137 36616174 39 آبدارخانه خانم علیپور 120
19 كتابخانه آقاي شریعت زاده ،خانم جنتی 127 40  انتظامات  آقايان  داودي نسب ،  احوالی، عباسپور  147
20 مدیریت آموزشی آقای فدکی 131 شماره مستقيم آموزشكده فني حرفه اي سما: 4-35246890   نمابر آموزشكده:   35246896
21 ثبت نام خانم رمضانی 132