دوشنبه, 30 مهر 1397


ertebat riasatt

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

ruzshomar

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

etela

قابل توجه دانشجويان محترم:

جهت تمديد كارت دانشجويي ودريافت برچسب تمديد اعتبار به آموزشكده سما برادران - طبقه همكف - کنار انتشارات دانشجویی - قسمت فوق برنامه تربيت بدني – آقاي اردكاني مراجعه نمائيد .

امور دانشجويي آموزشكده سما