شنبه, 02 تیر 1397


ertebat riasatt

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

ruzshomar

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

tabrik-payam

سركار خانم مهندس تفكر، پذيرش مقالات شما با عناوين "شناسايي عوامل تعيين كننده جهت ارزشيابي كارايي ساختمان با تاكيد بر بكارگيري فن آوري اطلاعات و ارتباطات" و "همگرايي ساختمان و فن آوري اطلاعات، نقش فن آوري در تحقق ايده ساختمان هوشمند" در سومين همايش ملي فناوري هاي نوين صنعت ساختمان را به شما تبريك عرض مي نمائيم.

مسئولين پژوهشي آموزشكده