سه شنبه, 29 خرداد 1397


ertebat riasatt

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

ruzshomar

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

به همت مديريت پژوهشي آموزشکده سما و به منظور آشنايي هر چه بهتر دانشجويان با ويژگيها و آثار ارزشمند ملک الکلام سعدي شيرازي سخنراني با موضوع سعدي و آداب سخن چهارشنبه 28 آبان در آموزشکده سما برگزار گرديد. در اين مراسم با دعوت از جناب آقاي دکتر گلي عضو هيأت علمي گروه عمومي آموزشکده سما ايشان در باره آداب سخن گفتن با خدا و مردم، ارتباط موفق با ديگران از طريق گفتار از ديدگاه سعدي شيرازي سخناني را ايراد نمودند.

saadi-seminar1

saadi-seminar2

saadi-seminar3