سه شنبه, 22 آبان 1397


ertebat riasatt

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

ruzshomar

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

kickboxing

به گزارش روابط عمومي آموزشکده سما آقاي امير ايماني دانشجوي رشته تربيت بدني که داراي عناوين مختلف قهرماني شامل 4 عنوان قهرماني در جهان ، 15 عنوان قهرماني کشوري توانست در افتخاري جديد به همراه تيم ملي کشور سوئيس مقام اول اين دوره از مسابقات را بدست آورد.

kickboxing

kickboxing2