جمعه, 03 خرداد 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

طی حکمی از سوی رئیس هیئت مدیره جامعه صنفی مهندسان نقشه بردار خراسان، مطابق ماده 4 اساسنامه جامعه صنفی مهندسان نقشه بردار ایران به منظور ارائه طرح و پیشنهاد رشد کیفی و علمی مهندسان نقشه بردار به مراجع ذیربط و تلاش در به روز نمودن دانش فنی و تخصصی کشور و اعضاء، مهندس امیررضا فخارزاده سرپرست گروه نقشه برداری آموزشکده فنی و حرفه ای سما مشهد، به مدت یکسال عضو کمیته علمی- آموزشی جامعه نقشه برداران خراسان منصوب شد.

photo 2018 01 31 12 24 44