یکشنبه, 30 تیر 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

به همت دفتر مشاوره آموزشکده سما اولين جلسه كارگاه مهارتهاي تحصيلي سه شنبه 11 ارديبهشت ماه 97 برگزار گرديد. اين كارگاه در سه جلسه و با هدف پيشگيري از افت تحصيلي دانشجويان و همچنين آموزش مهارتهاي تحصيلي در دانشگاه و آماده شدن براي امتحانات برگزار و در خصوص عوامل موثر در یادگیری از جمله روشهاي صحيح مطالعه، هدف گذاري، برنامه ريزي تحصيلي و مديريت اضطراب امتحان بحث و تبادل نظر گردید.