شنبه, 03 فروردين 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

ebrahimzadeh

جناب آقاي مهندس ابرهيم زاده

پذيرش مقاله جنابعالي با عنوان "Very fast mining of association rules" در

"كنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در برق، كامپيوتر و مهندسي پزشكي" را

به شما تبريك عرض مي نمائيم.

مسئولين پژوهشي آموزشكده