چهارشنبه, 01 خرداد 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

در ادامه فعالیتهای هفته پژوهش و با هدف معرفی عوامل تأثیر گذار جهت شروع یک کسب و کار دیجیتالی و همچنین نیاز امروز به استفاده از تکنولوژی و اینترنت کارگاه آموزشی با سخنرانی مهندس ابراهیم زاده عضو هیأت علمی گروه کامپیوتر در روز یکشنبه مورخ 96/09/26 در محل آموزشکده فنی و حرفه ای سما برگزار گردید.

کسب و کار دیجیتال