چهارشنبه, 01 خرداد 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

  • در ادامه برگزاری سمینارهای هفته پژوهش و  با هدف آشنایی دانشجویان با تکنیکهای ارتباط موثر در مذاکرات تجاری ، سبکه های مذاکره و همچنین بررسی انواع مذاکره  سمینار یک روزه ای در مورخ 96/09/27 در محل آموزشکده سما برگزار گردید.