شنبه, 24 آذر 1397


ertebat riasatt

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

ruzshomar

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

در همايش " نگرش هاي نو به كاربرد فن آوري اطلاعات در صنعت" ،مقاله خانم مهندس ريحانه معارف دوست عضو هيأت علمي و مدير پژوهشي آموزشكده سما خواهران تحت عنوان

 

"آشكارسازي چشم در تصاوير رنگي "

 

 

پذيرفته گرديد.