سه شنبه, 29 خرداد 1397


ertebat riasatt

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

ruzshomar

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

محل بازديد

گروه مربوطه

تاريخ

سرپرست

دانشجويان گروه برق از محل پست برق دانشجو

الکتروتکنیک

1393/09/20

خانم مهندس سنگچولي

دانشجويان گروه برق از شركت خوشگوار

الکتروتکنیک

1393/09/25

آقاي مهندس محمد رسولي

دانشجويان گروه ساختمان از موزه علوم زمين

ساختمان

1393/09/29

خانم مهندس فهيمه رزمي

دانشجويان گروه برق از پست DCS مجموعه گردشگري سپاد

الکتروتکنیک

1393/09/29

آقاي مهندس محمد رسولي

اردوي پژوهشي-فرهنگي دانشجويان ممتاز

همه رشته ها

1393/11/22

آقاي مهندس محمود مؤمني

همكاران از سايت ايران خودرو بينالود

-

1393/02/17

آقاي مهندس رضا بيات

اردوي دانشجويان گروه معماري

معماری

1393/02/18

آقاي مهندس مهدي فارابي

مديران گروه ها از مركز آموزش فني و حرفه اي شماره 1

-

1393/01/23

آقاي مهندس مهدي محامي

مديران گروه ها از مركز آموزش فني و حرفه اي شماره2 و ارم

-

1393/02/06

آقاي مهندس مهدي محامي

مسئولين فني و حرفه اي استان از كارگاه هاي آموزشكده

-

1393/04

آقاي مهندس مهدي محامي

دانشجويان گروه گرافيك از چاپخانه آستان قدس رضوي

گرافيك

1393/09/12

آقاي فرزاد بحيرايي

دانشجويان گروه معماري از برج اليزه

معماری

1393/09/06

آقاي ايراني