جمعه, 16 خرداد 1399


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

معرفى آموزشكده فنى و حرفه اى سما مشهد

 

توجه: دانشجويان و همكاران غير هيات علمي فيش واريزي را حداكثر تا 94/3/5 به آقاي مخيران (دفتر فرهنگ آموزشكده سما برادران) تحويل نمايند.

-
-