پنج شنبه, 02 اسفند 1397


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

ruzshomar

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 


آموزشكده سما مشهد، دوره آموزشي 504 لغت ضروري زبان انگليسي را برگزار مي نمايد.

هزينه دوره: 

مبلغ 600/000 ريال

مدت برگزاری دوره :

12 جلسه

مهلت ثبت نام :

تا ساعت 24 مورخ 94/11/19

مدرس دوره :

سركارخانم استاد راضيه گنجعلي