یکشنبه, 30 تیر 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

دانشجويان شركت كننده در اين فراخوان، در صورت كسب رتبه ضمن تقدير از طرف آموزشكده سما از تخفيف شهريه نيز برخوردار خواهند شد. جهت كسب اطلاعات بيشتر به مديريت پژوهشي مراجعه نماييد.

photo 2016-05-28 10-15-01