یکشنبه, 30 مهر 1396

ertebat riasatt

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

ruzshomar

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

محل تشكيل كلاسهاي گروه تربيت بدني  برادران:

*هندبال ، رشته ورزشي تخصصي ، فوتبال، واليبال و بازيهاي پرورشي: قاسم آباد- بلوار شاهد 7- مجموعه ورزشي کارگران شماره2

*شنا 3و4: رضاشهر– بلوار رضوي– رضوي 32- استخر آب منطقه خراسان رضوي

*دو وميداني 3 و 4 : بلوار رضوي– رضوي 32- مجموعه ورزشي آب منطقه خراسان رضوي

*کشتي،ژيمناستيک، بسکتبال: بلوار رضوي– رضوي32- مجموعه ورزشي آب منطقه خراسان رضوي

*تنيس روي ميز،بدمينتون و تربيت بدني 1(ويژه کليه دانشجويان): قاسم آباد-بلوارر اديب – اديب 19-سالن ورزشي معاونت سما

محل تشكيل كلاسهاي گروه تربيت بدني خواهران:

*هندبال ، تنيس روي ميز،بسکتبال،فوتسال،بدمينتون ، واليبال ، بازيهاي پرورشي و رشته ورزشي تخصصي:  قاسم آباد-بلوار انديشه- انتهاي انديشه 83-مجموعه ورزشي انديشه( جهاد دانشگاهي مشهد)

*دو وميداني 3 و4 ، تيراندازي و  ژيمناستيک: بلوار رضوي– رضوي 32- مجموعه ورزشي آب منطقه خراسان رضوي

*شنا 3و4: رضاشهر– بلوار رضوي– رضوي 32- استخر آب منطقه خراسان رضوي

* تربيت بدني 1(ويژه کليه گرايش ها) : قاسم آباد-بلوار انديشه- انتهاي انديشه 83-مجموعه ورزشي ( جهاد دانشگاهي مشهد)

                                                                                                                                                                                      گروه تربيت بدني سما