دوشنبه, 19 آذر 1397


ertebat riasatt

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

ruzshomar

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

ماده 1 : شرايط ورود به دانشگاه آزاد اسلامى در دوره هاى كاردانى ، كارشناسى و كارشناسى ناپيوسته به شرح زير است:
1-1 داشتن شرايط عمومى ورود به آموزش عالى ، برابر مصوبات مربوطه.
2-1 نداشتن منع قانونى از نظر خدمت وظيفه عمومي.
3-1 داشتن گواهى نامه پايان تحصيلات متوسطه نظام قديم و يا گذراندن دوره پيش دانشگاهى نظام جديد مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش براى دوره هاى كاردانى ، كارشناسى پيوسته يا برابر آن براى آموزش هاى حوزه ( مطابق مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگي)و گواهينامه دوره كاردانى رشته مربوط برحسب موردازدانشگاه آزاد اسلامى ياديگر مؤسسات آموزش عالى مورد تأييد دانشگاه آزاد اسلامى ، وزارت فرهنگ وآموزش عالى يا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى براى دوره كارشناسى ناپيوسته ، همچنين داشتن مدرك ديپلم كاردانش يا فنى حرفه اى نظام جديد متوسطه قابل قبو ل براى كارداني پيوسته .
دارندگان مدرك معادل فوق ديپلم نمى توانند در آزمون ورودى كارشناسى ناپيوسته شركت نمايند . مگر آن دسته از فارغ التحصيلان خارج از كشور كه در مدرك تحصيلى ارزيابى شده آنان اجازه ادامه تحصيل در مقطع بالاتر قيد شده باشد.
1- 4 پذيرفته شدن در آزمون ورودى .