دوشنبه, 21 آبان 1397


ertebat riasatt

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

ruzshomar

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

قابل توجه كليه دانشجويان محترم: 
احتراما به استحضارميرساند طبق هماهنگي هاي انجام شده با سازمان مركزي و دفتر فن آوري اطلاعات طبق بخشنامه جديد بي تاثير نمودن نمرات مردودي دانشجويان در معدل ترم و معدل كل، به اطلاع مي رسد كليه نمرات مردودي دانشجويان در نيمسال اول 95-94 بي تاثير گرديد
با تشكر - آموزش