پنج شنبه, 02 اسفند 1397


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

ruzshomar

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

اطلاعيه مهم: ساعت امتحان درس تحليل مدارهاي الكتريكي كد 10615 ساعت 12 مورخ 95/03/19 ميباشد.


اداره امتحانات آموزشكده