شنبه, 03 فروردين 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

تابلو اعلانات مشاوره

نام برنامه 

تعدادجلسات

زمان

توضيحات

مخاطب

كارگاه آموزشي خانواده در تعامل با نيروي انتظامي

 

 

15 جلسه

 

 

پنج شنبه ها

 

با هماهنگي دفترمشاوره و دفتر فرهنگ درسالن همايش روزنامه قدس

 

 

كاركنان ،اساتيد دانشجويان و خانواده ها

نشست هاي تخصصي تربيت فرزند

 

1 برنامه

 

مردادماه

 

باحضورمشاور خانواده - خانم دكترناصري

 

 

كاركنان ، اساتيد

و دانشجويان

a>