سه شنبه, 30 بهمن 1397


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

ruzshomar

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

  • تصوير مسابقه ماکت سازی ویژه دانشجویان رشته معماری و بازديد رياست محترم آموزشكده سما از فعاليت دانشجويان شركت كننده كه به همت مدیریت پژوهشی و گروه معماری آموزشکده سما روز گذشته برگزار گرديد.

photo 2016 12 20 15 07 28

photo 2016 12 21 09 39 37