چهارشنبه, 25 تیر 1399

ertebat riasat habibi

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

در پانزدهمين كنفرانس شبكه­هاي توزيع ، مقاله آقاي مهندس امير حسن زاده عضو هيأت علمي گروه الكتروتكنيك آموزشكده پسرانه سما تحت عنوان

 

" بررسي اثر برنامه مديريت بار بر منحني مصرف با در نظر گرفتن بار وقيمت آينده به صورت احتمالي "

 

پذيرفته و ارائه گرديد.