یکشنبه, 30 تیر 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

در "اولين همايش فن آوري اطلاعات، حال، آينده" كه ،مقاله خانم مهندس ريحانه معارف دوست عضو هيأت علمي و مدير پژوهشي آموزشكده سما خواهران تحت عنوان

 

"مدلسازي ترافيك به كمك سيستم هاي حمل و نقل هوشمند"

 

 پذيرفته گرديد.