چهارشنبه, 18 تیر 1399

ertebat riasat habibi

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

در " همايش ملي مديريت و رويكرد هاي جغرافيايي در بهره برداري بهينه از منابع " مقاله خانم الهه فرهادی فر كارشناس گروه نقشه برداري آموزشكده سما تحت عنوان

 

"مدلسازي تبيين مدل بومي عوامل موثر (عوامل سوق دارنده و بازدارنده) بر فرهنگ تعاوني (مورد خاص بخش كشاورزي استان گيلان)"

 

 پذيرفته و بصورت سخنراني ارائه گرديد.