شنبه, 29 دی 1397


ertebat riasatt

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

ruzshomar

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

مقاله آقاي مرتضي پاكدامن عضو هيأت علمي گروه عمومي آموزشكده سما مشهد تحت عنوان

 

"Unsupervised kernel least mean square algorithm for

solving ordinary differential equations"

در ژورنال Neurocomputing داراي درجه ISI به چاپ رسيد.