چهارشنبه, 05 تیر 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

خانم وجيهه ملايي شمس كارشناس گروه معماري آموزشكده سما مشهد موفق به ارائه مقاله با عنوان

"فرآيند آموزش معماري با رويكرد معماري پايدار ايراني"

گرديد كه در "همايش ملي معماري و شهرسازي ايراني-اسلامي" چاپ گرديد.