چهارشنبه, 05 تیر 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

خانم الهه فرهادي فرد كارشناس گروه نقشه برداري آموزشكده سما مشهد موفق به چاپ مقاله با عنوان

  "Evaluate the Role Retail Climate in Tourism Planning (Case study: Ghoochan and Gonabad)"

در مجله ISI‌ گرديد.