چهارشنبه, 05 تیر 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

برخي از مقالات كه اخيراً پذيرفته شده...


 

نام و نام خانوادگي

عنوان مقاله

عنوان همايش

محمد مهدي افسر

A novel Energy-Efficient and Distance-based Clustering approach for Wireless Sensor Networks

The 17th WSC17 Online Conference

هاني رئوف شيباني

تعيين ترتيب بهينه راه اندازي واحدها در پروسه بازيابي سيستم قدرت با در نظر گرفتن بارگذاريهاي اجباري و اختياري

بيست و يكمين كنفرانس مهندسي برق ايران

مرتضي علوي

رويكردي نو در رمز نگاري تصوير با اتوماتاي سلولي نامعين و الگوريتم ژنتيك

پنجمين كنفرانس ملي مهندسي برق و الكترونيك ايران

ريحانه معارف دوست

رويكردي نو در رمز نگاري تصوير با اتوماتاي سلولي نامعين و الگوريتم ژنتيك

پنجمين كنفرانس ملي مهندسي برق و الكترونيك ايران

مريم حبيبي پور

رويكردي نو در رمز نگاري تصوير با اتوماتاي سلولي نامعين و الگوريتم ژنتيك

پنجمين كنفرانس ملي مهندسي برق و الكترونيك ايران

امير ابراهيم زاده

Novel Method for Fuzzy Association Rules Mining

پنجمين كنفرانس ملي مهندسي برق و الكترونيك ايران

حسين مخيران

نقش معرفتي دور هرمونوتيكي در استنباط قاعده بسيط الحقيقه از قرآن در انديشه ملاصدرا

نخستين كنگره بين المللي قرآن كريم "انسان و جامعه"

بی‌بی فهيمه رزمي

کنترل رشد سرطان با استفاده از نانوذرات خودگردان فازي

سيزدهمين کنفرانس سيستم هاي فازي ايران IFSC2013))

بی‌بی فهيمه رزمي

کنترل رشد سرطان با استفاده از نانوذرات خودگردان تناسبي

پنجمين کنفرانس مهندسي برق و الکترونيک ايران ICEEE2013))

بی‌بی فهيمه رزمي

کنترل بهينه رشد سرطان با استفاده از نانوذرات خودگردان PID مبتني بر رهيافت تکاملي

دومين کنفرانس ایده‌های نو در مهندسي برق (NCNIEE)