جمعه, 09 خرداد 1399


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

معرفى آموزشكده فنى و حرفه اى سما مشهد

 

مقاله آقاي مهندس محمود مؤمني عضو هيأت علمي گروه الكتروتكنيك آموزشكده پسرانه سما مشهد تحت عنوان

 

"A New Approach to Minimize Torque Pulsations in PMSM Driven By Field Oriented Control"

 

در كنفرانس SPEEDAM 2010  كه در سال 2010 و در كشور ايتاليا برگزار گرديد، پذيرفته شد.