دوشنبه, 25 شهریور 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

الهه

فرهادی فر

كارشناس

گروه

نقشه برداري

همايش ملي مديريت و رويكرد هاي جغرافيايي در بهره برداري بهينه از منابع

تبيين مدل بومي عوامل موثر (عوامل سوق دارنده و بازدارنده) بر فرهنگ تعاوني(مورد خاص بخش كشاورزي استان گيلان)

ریحانه

معارف دوست

هیئت علمی

گروه كامپيوتر

اولین همایش فناوری اطلاعات, حال, آینده

مدلسازي ترافيك به كمك سيستم هاي حمل و نقل هوشمند

ریحانه

معارف دوست

هیئت علمی

گروه كامپيوتر

دومين همايش منطقه اي فناوري اطلاعات و صنعت

بررسي سه نمونه كاربرد داده كاوي در فناوري اطلاعات

ریحانه

معارف دوست

هیئت علمی

گروه كامپيوتر

دومين همايش منطقه اي فناوري اطلاعات و صنعت

آشكار سازي چشم در تصاوير رنگي

ریحانه

معارف دوست

هیئت علمی

گروه كامپيوتر

ICMLC2010

Traffic Modeling with Multi agent Bayesian and Causal Netwoks And Performance Prediction for changed setting system

 

هنگامه

احمدی نژاد

هیئت علمی

گروه معماري

اولين همايش معماري زن

حريم و حجاب در معماري مسكوني سنتي ايران

هنگامه

احمدی نژاد

هیئت علمی

گروه معماري

اولين همايش معماري زن

معماري به سبك زنانه

علیرضا

مقدس زاده

حق التدریس

همايش ملي فناوري هاي نوين

كاربرد هاي فناوري اطلاعات در مديريت سازمان هاي عصر اطلاعات

ياسر آشخانه

حق التدریس

اولين كنفرانس انرژي هاي تجديد پذير و توليد پراكنده ايران

 

جبران توان رآكتيو براي ارتقاء پايداري ولتاژ در شبكه اي با نيروگاه بادي

محمود مومني

هيات علمي

گروه برق

اولين كنفرانس انرژي هاي تجديد پذير و توليد پراكنده ايران

 

جبران توان رآكتيو براي ارتقاء پايداري ولتاژ در شبكه اي با نيروگاه بادي

امير

حسن زاده

هيات علمي

گروه برق

اولين كنفرانس انرژي هاي تجديد پذير و توليد پراكنده ايران

 

جبران توان رآكتيو براي ارتقاء پايداري ولتاژ در شبكه اي با نيروگاه بادي

مرتضي پاكدامن

 

هيات علمي

گروه رياضي

Information Science

Artificial neural network approach for solving fuzzy differential equations

مرتضي پاكدامن

هيات علمي

گروه رياضي

سومين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات

بررسي و حل مدل هاي واگذاري و حمل و نقل با ضرايب بازه اي

محمود مؤمني

هيات علمي

گروه برق

كنفرانس SPEEDAM 2010 در كشور ايتاليا

Simple Expressions for Suppression of Torque and Speed Vibrations in PMSM Drives

امير

حسن زاده

هيات علمي

گروه برق

سمينار بين المللي WSEAS در سال 2010 در كشور يونان

A Robust Decentralized PSOLMI Controller Design for Load Frequency Control in Multi-Area Power Systems

محمود مؤمني

هيات علمي

گروه برق

كنفرانس SPEEDAM 2010 در كشور ايتاليا

A New Approach to Minimize Torque Pulsations in PMSM Driven By Field Oriented Control

مرتضي پاكدامن

هيات علمي

گروه رياضي

ژورنال بين المللي ELSEVIER

neural network approach for solving fuzzy differential equations

مرتضي پاكدامن

هيات علمي

گروه رياضي

سومين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات

حل مساله برنامه ريزي خطي با مقادير سمت راست و متغير هاي بازه اي