یکشنبه, 22 تیر 1399

ertebat riasat habibi

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

etelaبه آگاهي مي رساند معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري اقدام به تدوين آئين نامه حمايت از دستاوردهاي علمي معتبر و راه اندازي فدراسيون سرآمدان علمي ايران با هدف دستيابي به مرجعيت علمي جهاني كرده است. مطابق اين آئين نامه به افرادي با دستاوردهاي علمي معتبر، برگزاري رويدادهاي داخلي معتبر، انتشار مقاله در مجلات معتبر، ارائه سخنراني در كنگره هاي بين المللي، شركت در دوره هاي مطالعاتي معتبر و... مبالغ تشويقي پرداخت مي شود. خواهشمند است براي كسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام به تارنماي فدراسيون سرآمدان به نشاني www.isef.ir مراجعه نماييد.