چهارشنبه, 26 تیر 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

نشریه دانشجویی خلوت با صاحب امتیازی دفترفرهنگ اسلامی و مدیر مسئولی یکی از دانشجویان رشته معماری آموزشكده پسرانه سما به نام حسین ترشیزی پس از هماهنگی های لازم از شورای فرهنگی دانشگاه، شروع به كار نمود .

نشریه دانشجویی خلوت در آغاز سال تحصیلی 87- 1386 اقدام به انتشار اولین شماره خود نمود که با استقبال گسترده دانشجویان آموزشکده مواجه گرديد.

Image

دومین شماره نشریه خلوت - تاريخ انتشار آبان ماه 86

Image

سومین شماره نشريه خلوت - تاريخ انتشار آذرماه 86

 

Image

 

چهارمين شماره نشريه خلوت - تاريخ انتشار دي ماه 86

 

Image

 

پنجمين شماره نشريه خلوت : تاريخ انتشار اسفند ماه 86

 

Image

 

اين نشريه در ارديبهشت ماه 1387 اقدام به انتشار ششمين شماره خود نمود كه با استقبال جمع كثيري از دانشجويان مواجه شد.

Image