چهارشنبه, 30 مرداد 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

 هفتمين شماره نشريه دانشجويي آموزشكده سما خواهران منتشر شد .

     هفتمين شماره نشريه دانشجويي آموزشكده سما خواهران با نام آواي جواني منتشر شد. در اين گاهنامه كه صاحب امتياز آن دفتر فرهنگ اسلامي آموزشكده مي باشد، ‌موضوعات مختلفي شامل : علمي،  فرهنگي، ادبي، آموزشي ‌روانشناسي، دين و زندگي، ‌مهارتهاي زندگي، ‌اخبار و فعاليتهاي آموزشكده ،‌مصاحبه و موارد گوناگون ديگر به چاپ رسيده است.