چهارشنبه, 30 مرداد 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

اولين شماره نشريه بسيج دانشجويي آموزشكده برادران منتشر شد

اولين  شماره نشريه بسيج دانشجويي آموزشكده برادران با نام ((آرمان)) منتشر شد. اين گاهنامه كه به همت بسيج دانشجويي آموزشكده گردآوريي شده است شامل موضوعات و عناوين مختلف علمي ، فرهنگي ، سياسي ، طنز و اجتماعي مي باشد. جهت تهيه و كسب اطلاعات بيشتر به دفتر فرهنگ آموزشكده برادران مراجعه فرماييد.