یکشنبه, 31 شهریور 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

نهمین شماره نشریه دانشجویی آموزشکده سما خواهران منتشر شد

نهمین شماره نشریه دانشجويی آموزشکده سما خواهران با نام آوای جوانی منتشر گردید. این ماهنامه به صاحب امتیازی دفتر فرهنگ اسلامي آموزشكده سما درزمینه : علمی آموزشی ، فرهنگی ، ادبی ، طنز ، روانشناسی ، پزشکی ، فعالیتهای آموزشکده و موارد گوناگون دیگر به چاپ رسیده است.