جمعه, 16 خرداد 1399


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

معرفى آموزشكده فنى و حرفه اى سما مشهد

 

اساتيد راهنما گروه معماري

اموزشكده

اساتيد راهنما

آموزشكده پسرانه سما

آموزشكده دخترانه سما

آقاي مهندس منوچهري

وروديهاي 86 و 87

ورودي 85

آقاي مهندس فارابي

وروديهاي 85 و 88

-

خانم مهندس تفكر

-

وروديهاي 86 و 87 و 88

خانم مهندس احمدي ن‍ژاد

مدير گروه

مدير گروه