چهارشنبه, 18 تیر 1399

ertebat riasat habibi

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

باسلام وخيرمقدم به دانشجويان و فرهيختگان گرامي وتمامي اساتيد و پژوهشگراني که با همت وتلاش خود سعي در ارتقاي کشور عزيزمان ايران دارند.

همانطور که مي دانيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سال 1379 چهارمين هفته آذرماه را با توجه به نام گذاري 25 آذرماه به نام(( روز پژوهش)) از سوي شوراي فرهنگ عمومي، به نام هفته پژوهش نام گذاري کرد.

امسال هفته پژوهش وفناوري از 22 تا 27 آذرماه با شعار ((پژوهش و فناوري با عزم ملي و رويکرد جهاني)) برگزار مي شود. اين هفته فرصت مناسبي براي توجه و تمرکز بر روي ابعاد مختلف پژوهش و فناوري در کشور است تا تمامي ذينفعان زنجيره علم و فناوري کشور علاوه بر اطلاع از وضعيت  موجود کشور، بتوانند براي آينده برنامه ريزي نمايند.اولين روز هفته پژوهش (روز يکشنبه 22آذر)با نام ((پژوهش ،فناوري و مدرسه)) نام گذاري شده است که علت آن اين است که نقش آموزش وپرورش در رسيدن به مرجعيت علمي درجهان انکار ناپذير است و مسير توسعه و پايداري از آموزش و پرورش مي گذرد، بنابراين براي تربيت منابع انساني فرهيخته،انديشمند و پژوهشگر بايد فرهنگ  پژوهش از ابتدايي ترين سال هاي ورود به نظام آموزش کشور نهادينه شود تا دانش آموزان از همان سال هاي اول مدرسه در آزمايشگاه ها و کتابخانه حضور يابند و فردي جستجوگر و پرسشگر تربيت شود که تفکر منطقي دارد و به يافته هاي پژوهشي ديگران اهميت مي دهد.

سيستم پژوهش متشکل از مثلث آموزش،تحقيق و ترويج است. يعني ابتدا بايد دانشجو به نحوه مطلوب آموزش نظري و عملي ببيند،سپس دانشجو با راهنمايي اساتيد تحقيق کرده و نهاديت اميد خود را تجاري سازي (ترويج) دهد.

درکشور ما يک گسست بين صنعت و تحقيقات وجود دارد که هفته پژوهش فرصت مغتنمي است که ارتباط بين جامعه، دانشگاه ها ارتقا يابد. خوشبختانه سمت و سوي فناوري و پژوهش در کشور به طرف تقاضا محوري و تجاري سازي يافته هاي پژوهش و فناوري (فن بازار) سوق داده شده است.

 در آموزشکده فني و حرفه اي سما نيز به دليل توجه بيشتر به دروس عملي نسبت به دروس نظري و شعار مهارت محوري به نظر مي رسد حس جستجوگرايانه و رويکرد حل ابتکاري مسائل در بين دانشجويان مي تواند کارگشا باشد، به گونه اي که در خط توليد يا در آزمايشگاه تخصصي خود مهارت هاي لازم جهت ورود موثر به بازارکار را فرا بگيرند و نياز صنعت به کاردان متخصص و ماهر را برآورده سازند.

 25 آذرماه (پژوهش ،فناوري وحاميان پژوهش)