دوشنبه, 06 بهمن 1399

amoozeshyar

AMOOZESHYAR STU

AMOOZESHYAR asatid

AMOOZESHYAR personel

ertebat riasat habibi

vaght moshavere

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

بسم الله الرحمن الرحیم

عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت تمامی اساتید محترم، پژوهشگران گرامی و کلیه حضار ارجمند که با تشریف فرمایی خود در اولین همایش منطقهاي معماري، عمران ونقشهبرداري موجب شکوه این مجلس گردیدند . پیشنهاد برگزاري این همایش را برخی از اعضاي هیئت علمی گروههاي آموزشی معماري و عمران آموزشکده فنی و حرفهاي سما مشهد در سال 1391 در جلسهي پژوهشی مطرح نمودند که پس از کسب مجوزهاي لازم از سازمان سما به همت حوزه پژوهشی آموزشکده فنی و حرفهاي سما مشهد و با حمایت معاونت محترم سما، شاهد برگزاري اولین همایش منطقهاي معماري، عمران و نقشهبرداري هستیم. همانطور که همگی میدانیم برگزاري همایش و سمینارهاي علمی تلاشی در راستاي اغناء روحیه جستجوگري و کاوشگري جامعه علمی دانشگاهی براي کسب معلومات و اطلاع از یافته هاي جدید در عرصه علم و دانش است. علاوه بر آن، برگزاري همایشها به تجمیع تجربیات، برقراري ارتباط مستقیم و رودرروي پژوهشگران و محققین و علم آموزان و ایجاد زمینه هايي براي فعالیتهاي جمعی کمک شایانی مینماید.  بسیار خرسندم که با برگزاري این همایش بستري علمی فراهم شد تا بزرگان و پژوهشگران معماري، عمران و نقشه برداري گرد هم آمده و امکان نشر و ارائه دستاوردهاي علمی و نقد و بررسی این یافته ها را در محیطی علمی محقق نمایند. سیاست هاي آموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد در زمینه برگزاري همایشهاي علمی بر آن است تا هر چه بیشتر بر غناي علمی این همایشها افزوده و اولویتهاي آن را با اولویتهاي سازمان سما و نیازهاي جامعه منطبق باشد.  توسعه آموزش هاي فنی و حرفه اي یکی از سیاستهاي اصلی مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی است به این دلیل مشخص که آموزش هاي فنی و حرفه اي باعث میشود که جوانان کشور عزیزمان ایران فرصتهاي بهتري را براي ورود به بازار کار در اختیار داشته باشند و در همین راستا تلاش میشود که آموزش هاي فنی و حرف هاي در دانشگاه آزاد و در قالب سما توسعه یابد.  زمانی که دانشجو مهارت و توانمندي فنی و حرفه اي داشته باشد میتواند در کوتاهترین زمان ممکن جذب بازار کار شده و در کنار این مهم فرصتهاي بهتري نیز براي ادامه تحصیل وي فراهم میشود. خوشبختانه در این بخش نیز طی چند سال توفیقات خوبی کسب شده است و انتظار میرود که با روند با جدیت هر چه تمام تر دنبال شود.  درحال حاضر 640 مدرسه با 62 هزار دانش آموز در سراسر کشور تحت پوشش سازمان سما فعالیت دارند. تعداد آموزشکده هاي فنی و حرفهاي سما نیز هم اکنون 120 آموزشکده است که بیش از 120 هزار دانشجو در این آموزشکدهها در حال تحصیل هستند. در آموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد هم اکنون نزدیک به سه هزار دانشجو در 13 گرایش آموزشی در قالب 9 گروه آموزشی در حال تحصیل هستند که انتظار میرود با توسعه فضاهاي آموزشی و افزایش فعالیتهاي آموزشی-پژوهشی نظیر برگزاري اینگونه همایشها این وضعیت بهبود یابد. به حول و قوه الهی و زحمات بی دریغ شما بزرگواران، در اولین همایش منطقهاي معماري، عمران و نقشه برداري، 151 مقاله به دبیرخانه همایش رسید که با توجه به این که این همایش اولین تجربه ي آموزشکده هاي سما در این رشته است خود امري شگرف است که از میان آنان بنا به نظرات داوران 70 مقاله از نظر علمی پذیرفته شد که در نهایت 48 مقاله جهت چاپ، 10 مقاله به صورت پوستر و 11 مقاله جهت ارائه انتخاب شد. امید داریم به کمک شما بزرگواران، دومین همایش معماري، عمران و نقشه برداري این بار در سطح ملی را در آینده ي نزدیک و هر چه با شکوهتر برگزار نماییم. بر خود فرض میدانم که از طرف برگزار کنندگان این همایش از جناب آقاي دکتر اخوان از «اداره کل راه و شهرسازي مشهد»، جناب آقاي مهندس رئیسی از «سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوي» و جناب دکتر برلیانی از «شهرداري مشهد» و از جناب آقاي مهندس شیرخانی از مرکز آموزشی فرهنگی سما نیشابور، جناب آقاي مهندس امیر بیکی از مرکز آموزشی فرهنگی سما سبزوار، و جناب آقاي علمدار از مرکز آموزشی فرهنگی سما تربت حیدریه که در برگزاري هر چه بهتر این همایش یاري رسان و پشتیبان ما بوده اند، مراتب تشکر و قدرانی اعلام میدارم. همچنین به طور خاص از جناب آقاي دکتر سعیدیان، جناب آقاي دکتر طبسی، جناب آقاي دکتر شاد و جناب آقاي دکتر صحاف به پاس حمایت هاي علمی ایشان از همایش تشکر میکنم. جا دارد از سرکار خانم مهندس خسروجردي دبیر محترم این همایش که از ابتداي شکل گیري همایش تاکنون زحمات زیادي کشیده اند و تیم اجرایی ایشان که از همکاران آموزشکده فنی و حرفه اي سما مشهد می باشند صمیمانه قدردانی نمایم.

مرتضی علوي - رئیس آموزشکده فنی و حرفهاي سما برادران