پنج شنبه, 23 ارديبهشت 1400

amoozeshyar

AMOOZESHYAR STU

AMOOZESHYAR asatid

AMOOZESHYAR personel

ertebat riasat habibi

vaght moshavere

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

mokhayeran

سوابق شخصي، علمي و فرهنگي

مشخصات:

نام ونام خانوادگي: حسين مخيران

نام پدر: علي اكبر

محل تولد: مشهد     

تاريخ تولد: 1355/01/12

 

مدارك تحصيلي:

كارشناسي از دانشگاه فردوسي در رشته الهيات گرايش فلسفه و كلام اسلامي.

كارشناسي ارشد از دانشگاه آزاد اسلامي الهيات گرايش فلسفه و حكمت اسلامي.

دانشجوي دكتري رشته فلسفه و حكمت متعاليه دانشگاه فردوسي ورودي 1390

فعاليت علمي و پژوهشي:

عنوان رساله كارشناسي ارشد: بررسي و تبيين آراء فلسفي ميرفندرسكي.

عنوان رساله دكتري: بررسي و نقد نظريه كاركردگرايي در باب ذهن از ديدگاه مكتب حكمت متعاليه.

مقاله با عنوان بررسي مسأله تشكيك از ديدگاه ميرفندرسكي با نگاهي بر آراء  ابن سينا و شيخ اشراق چاپ در مجله علميپژوهشي متافيزيك دانشگاه اصفهان.

مقاله با عنوان بررسي و تحليل مسأله تشكيك خاصي از ديدگاه ميرفندرسكي با نگاهي بر آراء صدرالمتألهين چاپ در مجله علمي پژوهشي حكمت معاصر تهران.

مقاله با عنوان نقش دور هرمنوتيكي در استنباط قاعده بسيط الحقيقه از قرآن در انديشه صدرالمتألهين و چاپ در مجموعه مقالات اولين كنگره بين المللي قرآن دانشگاه آزاد اسلامي مشهد و در حال داوري در مجله علمي پژوهشي دانشگاه رضوي.

مقاله با عنوان نقش دور هرمنوتيكي در استنباط معاد جسماني از قرآن در انديشه صدرالمتألهين و چاپ در مجموعه مقالات كنگره بين المللي فرهنگ و انديشه ديني قم و چاپ در مجموعه مقالات جهان اسلام.

مقاله با عنوان تبيين دور هرمنوتيكي ميان عقل نظري و عقل عملي در حكمت متعاليه و چاپ در مجموعه مقالات كنگره بين المللي فرهنگ و انديشه ديني قم و چاپ در مجموعه مقالات جهان اسلام.

مقاله با عنوان تربيت ديني از ديدگاه اسلام برگزيده جشنواره كانون هاي فرهنگي آستان قدس رضوي.

مقاله با عنوان بررسي نماز در اديان الهي برگزيده همايش نماز در سيره پيامبر اعظم(صلي الله عليه و اله)كشوري و چاپ در فصل نامه فرهنگي – پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد.

مقاله نقد و بررسي شخصيت و انديشه هاي عرفاني نوظهور پائلوكوئيلو ارائه شده به همايش بدعت و نوآوري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد.

مدرس مدارس غير انتفاعي از سال 1377.

مدرس دروس آشنايي با قرآن و انديشه اسلامي دانشكده سما از سال 1382 تا كنون.

مدرس دروس فلسفه در دانشگاه فردوسي از سال 1389 تا كنون.

فعاليت هاي فرهنگي اجرايي:

مسئول كميته داوران سومين جشنواره كشوري قرآني مدارس و دانشكده هاي سما.

سرپرست گروه معارف اسلامي دانشكده سما از سال 1386.

مدرس نمونه دانشكده سما در سال 1389.

مجوز تدريس نهاد رهبري دروس انديشه اسلامي.

عضو فعال بسيج محلات از سال 1367.

عضو بسيج اساتيد استان خراسان رضوي.

عضو فعال جلسه نقد و بررسي طلاب و دانشجويان مشهد از سال 1374- 1378.

سرپرست دفتر فرهنگ اسلامي دانشكده سما از سال 1382.

مدير فرهنگي دانشكده سما از سال 1387.

رابط مطبوعاتي سازمان سما از سال 1382 تا سال 1384.

رابط مطبوعاتي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد از سال 1382 تا سال 1384.

سرپرست روابط عمومي معاونت سما مشهد از سال 1382 تا سال 1384.

دبير اجرايي برگزاري گردهمايي رابطين مطبوعاتي كشور در سال 1383.

مدير روابط عمومي جشنواره مخترعين سما در سال 1386.

مسئول كميته تبليغات  جشنواره مخترعين سما در سال 1388.

مسئول كميته تبليغات  جشنواره مخترعين سما در سال 1392.

مجري دوره مردان علوي – زنان فاطمي در آستان قدس رضوي.

دبير چهارمين دوره مسابقات قرآن دانشكده هاي سما كشور

دبير پنجمين دوره مسابقات قرآن دانشكده هاي سما كشور

كارمند نمونه دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد در سال 1389

دوره هاي گذرانده شده:

كارگاه دوره مديريت عملياتي تخصصي يك به مدت 16 ساعت.

كارگاه نحوه ارزيابي عملكرد و رتبه بندي با سيستم هاي مكانيزه ويژه معاونين و مديران فرهنگي به مدت 16 ساعت.

كارگاه مديريت عملياتي يك ويژه كارشناسان دفاتر فرهنگ اسلامي به مدت 17 ساعت.

كارگاه گواهينامه دانش افزايي بدو خدمت به مدت 100 ساعت.

گواهينامه دوره Excel 2007 به مدت 24 ساعت.

كارگاه روشهاي ارزشيابي از پيشرفت تحصيلي

كارگاه كاربرد روانشناسي در محيط آموزشي

كارگاه آشنايي با روشها والگوهاي تدريس

كارگاه شيوه هاي تقويت نگرش ديني

كارگاه تهيه و توليد وكاربرد مواد آموزشي

كارگاه نقش راهنمايي ومشاوره معلمان

كارگاه كسب آمادگي دفاعي در مقابل حوادث طبيعي

كارگاه تحليل وضعيت شيوع وتنوع اعتياد

كارگاه آثاروپيامدهاي جسماني وفيزيولوژي اعتياد

كارگاه آثار رواني اعتياد در خانواده

كارگاه آموزش مهارت جرات مندي

كارگاه مدرسين روخواني وروان خواني

كارگاه مباني راهنمايي ومشاوره

كارگاه بررسي مسائل جوانان ونوجوانان

پايان