جمعه, 10 آذر 1402

amoozeshyar

AMOOZESHYAR STU

AMOOZESHYAR asatid

AMOOZESHYAR personel

ertebat riasat habibi

vaght moshavere

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

 
 

R

عنوان قسمت

اسامي مسئولين

داخلي

مستقيم

R

عنوان قسمت

اسامي مسئولين

داخلي

1

سرپرست آموزشكده فني سما

خانم حبیبی پور

119

35246895

23

امور دانشجویی

خانم طیبی

135

2

دفتر رياست ، روابط عمومی

آقاي شرفي

119

24

خدمات آموزشی

خانم هجری

131

3

معاون آموزشي و پژوهشي

خانم امینیان

118

26

امور كلاسها

آقايان برزگر ،خانم حکم آبادی

142

4

معاون دانشجویی و فرهنگی

آقای مخیران

118

27

بايگاني

خانم صدریان

133

5

حراست

آقای کامل

-

36616174

28

گروه کامپیوتر

خانم فاطمی پور

117

5

مديريت پژوهشي

آقای  محامی

147

29

گروه تربيت بدني

آقايان دكتر خرازیان، اردكاني

128

6

کارشناس فناوري اطلاعات و ارتباطات

آقای محمدزاده

147

30

گروه نقشه برداري

-

124

7

فوق برنامه تربیت بدنی خواهران

خانم محلی

128

31

گروه عمومي

خانم گل محمدپور

122

8

امور مالي-شهریه

آقايان حاجی بصری ،رضوی

137

32

گروه گرافیک

آقای بحیرائی

122

9

امور اداري وكارگزيني

خانم عباس زاده

138

33

گروه معماري

خانم  تفکر

122

10

دبيرخانه ، بايگاني اداري

خانم محقق

138

34

گروه مكانيك

آقای بیات

 117

11

امتحانات

خانم كرامتي

133

35

گروه برق

آقايان مومنی ،رسولی

129

12

کارشناس امور دانشجویی

خانم معین پور

133

36

گروه حسابداري

آقاي رضایی

125

13

مديریت دانشجويي

آقاي وطن دوست

134

37

گروه عمران

آقاي هاتفی

124

14

امور فارغ التحصيلان

آقاي يوسف زاده

135

38

حفاظت فیزیکی

آقايان  احوالی،صوفی، و عباسپور

148

15

مشاوره

خانم فدایی

143

39

خدمات

آقايان زارعی و شجاع

141

16

دفتر فن آوري اطلاعات و سایت

خانم صنعت نگار

123

40

آبدارخانه

خانم علیپور

120

17

انباردار آموزشکده

آقاي نوعی

146

26

18

صندوق رفاه دانشجويي

-

137

41

19

مدیر امور عمومی آموزشکده

آقای شامکوئیان

141

42

20

كتابخانه

خانم جنتی

127

شماره مستقيم آموزشكده فني حرفه اي سما: 4-35246890

نمابر آموزشكده:   35246896

21

مدیریت آموزشی

آقای فدکی

142

22

ثبت نام

خانم رمضانی

132