شنبه, 06 دی 1393

emam_khomeyni_logo

masiryabi

دانشكده فنى و حرفه اى سما
دانشكده فنى و حرفه اى سما

کنفرانس های آتی

 

اولين كنفرانس ملي مهندسي صنايع در صنعت نفت، گاز و پتروشيمي / 25 آذر ماه 1393

 

پنجمين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي سازه و فولاد / 6 و 7 اسفند ماه 1393

 

همايش سپاه فجر و بخشي داخلي با محوريت مساجد / 9 آذر ماه 1393

 

همايش نقش سپاه فجر در اقتصاد مقاومتي / 25 آذر ماه 1393

 

كنفرانس ملي فناوري اطلاعات و ارتباطات / 19 و 20 بهمن ماه 1393

 

همايش جايگاه هنر شيعي در تبيين مفاهيم و ارزشهاي هنر اسلامي / 19 اسفند ماه 1393

 

اولين كنفرانس ملي تحقيقات بازاريابي / 12 بهمن ماه 1393