جمعه, 07 فروردين 1394

taghvim

herasat

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

masiryab

 

نمايي از ساختمان مجهز و جديد دانشكده فنى و حرفه اى سما
نمايي از ساختمان مجهز و جديد دانشكده فنى و حرفه اى سما
نمايي از ساختمان مجهز و جديد دانشكده فنى و حرفه اى سما
همايش منطقه اي عمران، معماري و نقشه برداري