شنبه, 11 بهمن 1393

emam_khomeyni_logo

masiryabi

نمايي از ساختمان مجهز و جديد دانشكده فنى و حرفه اى سما
نمايي از ساختمان مجهز و جديد دانشكده فنى و حرفه اى سما
نمايي از ساختمان مجهز و جديد دانشكده فنى و حرفه اى سما
همايش منطقه اي عمران، معماري و نقشه برداري

جهت نمایش بهتر سایت از مرورگر گوگل کروم استفاده نموده و اندازه و ابعاد صفحه نمایش مانیتور خود را روی 1280x768 و بالاتر تنظیم نمایید.