جمعه, 10 آذر 1402

amoozeshyar

AMOOZESHYAR STU

AMOOZESHYAR asatid

AMOOZESHYAR personel

ertebat riasat habibi

vaght moshavere

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

tarikhcheحوزه اداري شامل اداره كارگزيني ، دبيرخانه و بايگاني مي باشد. اين حوزه در ابتدا با نظارت كارگزيني هيات علمي دانشگاه شروع به كار كرد و هم اكنون تقريبا به طور مستقل و با توجه به آئين نامه هاي سازمان سما به كار خود ادامه مي دهد.

عمده فعاليت هاي اين حوزه شامل تنظيم و صدور كليه احكام كارگزيني و تشكيل پرونده براي مدرسين حق‌التدريس و اعلام حقوق و مزايا مي باشد.

در آغاز اين حوزه با كمتر از ده نفر كارمند و حدود 15 نفر مدرس حق التدريس فعاليت خود را شروع كرد و در حال حاضر همگام با رشد و توسعه اين آموزشكده فرصت شغلي براي بيش از 300 نفر حق التدريس و 40 نفر كارمند جديدالاستخدام و 34 نفر هيات علمي فراهم گرديده است.