شنبه, 12 اسفند 1402

amoozeshyar

AMOOZESHYAR STU

AMOOZESHYAR asatid

AMOOZESHYAR personel

ertebat riasat habibi

vaght moshavere

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

*نفرات برتر مسابقات پرتاب پنالتي بسکتبال آموزشکده سما مشهد -  تاريخ  برگزاري:  1396/08/22

R نام ونام خانوادگي رشته تحصيلي عنوان کسب شده شماره  شناسايي
1 سجاد ابراهيمي تربيت بدني مقام اول 39500277
2 حسين شايسته ميرزازاده تربيت بدني مقام دوم 39400200
3 امير تاج فر تربيت بدني مقام سوم 39401142

 

 image001

image003

* نفرات برتر مسابقات آمادگي جسماني آموزشکده سما مشهد  -   تاريخ  برگزاري:  1396/09/05

R نام ونام خانوادگي رشته تحصيلي عنوان کسب شده شماره  شناسايي
1 امير عرب زاده تربيت بدني مقام اول 39400680
2 سيد احمد حسيني تربيت بدني مقام دوم 39500097
3 سيد محمد امين فدوي تربيت بدني مقام سوم 39600500

image005 

*تيم هاي برتر مسابقات طناب کشي آموزشکده سما – تاريخ برگزاري : 1396/09/12

مقام اول : تيم خوباي ايران        مقام دوم : تيم غريب      مقام سوم : تيم فلسفه تربيت بدني

R نام ونام خانوادگي رشته تحصيلي عنوان کسب شده شماره  شناسايي
1 جواد ساقي تربيت بدني اول- طناب کشي 39501213
2 ستار مسعودي تربيت بدني اول- طناب کشي 39400915
3 امير عرب زاده تربيت بدني اول- طناب کشي 39400680
4 سعيد ظريف تربيت بدني اول- طناب کشي 39400893
5 علي هوشمند تربيت بدني اول- طناب کشي 39501120
1 امير مسعود بيدايي تربيت بدني دوم- طناب کشي 39401032
2 امير مجيدي تبار تربيت بدني دوم- طناب کشي 39400874
3 سهراب رضا زاده تربيت بدني دوم- طناب کشي 39400869
4 حسين غفاريان تربيت بدني دوم- طناب کشي 39400622
5 الياس احدي تربيت بدني دوم- طناب کشي 39400880
1 ابوالفضل ميرزابيگي تربيت بدني سوم- طناب کشي 39400335
2 پدرام رود سرابي تربيت بدني سوم- طناب کشي 39501318
3 اميرحسين شريعت تربيت بدني سوم- طناب کشي 39400412
4 سيد سعيد اميري تربيت بدني سوم- طناب کشي 39500362
5 بهمن فيض پور تربيت بدني سوم- طناب کشي 39500407
6 موسي غياثيان تربيت بدني سوم- طناب کشي 39501190

 

 image009