شنبه, 12 اسفند 1402

amoozeshyar

AMOOZESHYAR STU

AMOOZESHYAR asatid

AMOOZESHYAR personel

ertebat riasat habibi

vaght moshavere

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

مسابقات دو وميداني آموزشکده سما مشهد

به مناسبت بزرگداشت روز معلم يک دوره مسابقات دو وميداني  بين دانشجويان آموزشکده سما مشهد در محل پيست دو وميداني مجموعه ورزشي آب منطقه خراسان رضوي در تاريخ 05/02/1395 با حضور 62 ورزشكار برگزار گرديد.در پايان اين بازيها پس از انجام رقابت هاي فشرده بين دانشجويان آموزشکده سما مشهد نتايج نهايي به شرح ذيل كسب گرديد :

R

نام ونام خانوادگي

رشته تحصيلي

عنوان کسب شده

شماره  شناسايي

1

وحيد حداد

مکانيک

اول- 100 متر

39201091

2

مرتضي طالبي

تربيت بدني

دوم- 100 متر

39400584

3

سجاد عرب

تربيت بدني

سوم- 100 متر

39400132

1

سجاد عرب

تربيت بدني

اول- 200 متر

39400132

2

احسان قائمي

تربيت بدني

دوم- 200 متر

39400237

3

مرتضي طالبي

تربيت بدني

سوم- 200 متر

39400584

1

ابوالفضل ميرزابيگي

تربيت بدني

اول- 400 متر

39400335

2

سجاد يلي

تربيت بدني

دوم- 400 متر

39400326

3

وحيد حداد

مکانيک

سوم- 400 متر

39201091

1

امين بابکي

تربيت بدني

اول- 800 متر

39401078

2

اميرحسام طهماسبي

تربيت بدني

دوم- 800 متر

39301513

3

مجتبي باقرزاده

تربيت بدني

سوم- 800 متر

39301098

1

محمدابراهيم صادقي منش

تربيت بدني

اول- پرش طول

39301516

2

وحيد حداد

مکانيک

دوم- پرش طول

39201091

3

سجاد يلي

تربيت بدني

سوم- پرش طول

39400326

1

مهدي اسفندياري

تربيت بدني

اول- پرتاب وزنه

39400709

2

اميرمحمد جوان

تربيت بدني

دوم- پرتاب وزنه

39400638

3

سجاد عرب

تربيت بدني

سوم- پرتاب وزنه

39400132

 

مسابقات شنا دانشجويان آموزشکده سما

 همزمان با هفته معلم يک دوره مسابقات شنا بين دانشجويان آموزشکده سما مشهد در تاريخ 12/02/1395 با حضور 28 ورزشكار در محل استخر آب منطقه خراسان رضوي برگزار و پس از انجام رقابت هاي فشرده بين دانشجويان آموزشکده سما مشهد نتايج نهايي به شرح ذيل كسب گرديد :

R

نام ونام خانوادگي

رشته تحصيلي

عنوان کسب شده

شماره  شناسايي

1

محسن مهمان نواز

تربيت بدني

اول- 25مترکرال سينه

39201034

2

علي پيله ور

تربيت بدني

دوم- 25مترکرال سينه

39400301

3

پيام ايرجي

تربيت بدني

سوم- 25مترکرال سينه

39101456

1

نويد عليزاده

تربيت بدني

اول- 25مترکرال پشت

39200869

2

جواد محمدزاده

تربيت بدني

دوم- 25مترکرال پشت

39400026

3

حميدرضاگل بلاخ

تربيت بدني

سوم- 25مترکرال پشت

39400170

1

علي پيله ور

تربيت بدني

اول- 25مترقورباغه

39400301

2

عليرضا کرمي

تربيت بدني

دوم- 25مترقورباغه

39300091

3

مرتضي فغاني

تربيت بدني

سوم- 25مترقورباغه

39400587

1

مصطفي شفيعي

تربيت بدني

اول- 50مترکرال سينه

39300213

2

عليرضا کرمي

تربيت بدني

دوم- 50مترکرال سينه

39300091

3

سجاد عرب

تربيت بدني

سوم- 50مترکرال سينه

39300295

1

محسن مهمان نواز

تربيت بدني

اول- 50مترکرال پشت

39201034

2

نويد عليزاده

تربيت بدني

دوم- 50مترکرال پشت

39200869

3

پيام ايرجي

تربيت بدني

سوم- 50مترکرال پشت

39101456

1

وحيد تيموري

تربيت بدني

اول- 50مترقورباغه

39401245

2

پيام ايرجي

تربيت بدني

دوم- 50مترقورباغه

39101456

3

حميدرضاگل بلاخ

تربيت بدني

سوم- 50مترقورباغه

39400170

 

مسابقات طناب کشي آموزشکده سما

به مناسبت روز معلم يك دوره مسابقات طناب کشي در تاريخ 06/02/1395 بين دانشجويان آموزشكده سما مشهد در محل سالن كارگران شماره 2 برگزار گرديد . در اين بازيها 6 تيم حضور داشتند كه بصورت دوره اي با هم به رقابت پرداختند ودر پايان پس از برگزاري رقابت فشرده بين تيمهاي شركت كننده نتايج ذيل بدست آمد.

*اسامي تيم هاي برتر مسابقات طناب کشي  :

تيم تربيت بدني93 ( مقام اول) –تيم پرورش( مقام دوم) – تيم عقاب ( مقام سوم )

R

نام ونام خانوادگي

رشته تحصيلي

عنوان کسب شده

شماره  شناسايي

1

مجيد گلچيان

تربيت بدني

اول- طناب کشي

39300012

2

سروش مظفري

تربيت بدني

اول- طناب کشي

39300588

3

علي فضايلي

تربيت بدني

اول- طناب کشي

39300184

4

مهدي زحمت دوست

تربيت بدني

اول- طناب کشي

39300103

5

هادي صدفي

تربيت بدني

اول- طناب کشي

39300021

1

مجتبي باقرزاده

تربيت بدني

دوم- طناب کشي

39301098

2

مجتبي زيارت نيا

تربيت بدني

دوم- طناب کشي

39201298

3

مهدي حيدرنژاد

تربيت بدني

دوم- طناب کشي

39201078

4

محمد احمدي

تربيت بدني

دوم- طناب کشي

39401134

5

افشين قوچاني

تربيت بدني

دوم- طناب کشي

39101249

1

امير رضا تاتاري

نقشه برداري

سوم- طناب کشي

39300076

2

مهدي حيدري

نقشه برداري

سوم- طناب کشي

39200945

3

عليرضا حشمتي

نقشه برداري

سوم- طناب کشي

39300819

4

مهدي شفيق

نقشه برداري

سوم- طناب کشي

39300411

5

مهدي اسفندياري

نقشه برداري

سوم- طناب کشي

39400709

 

مسابقات واليبال آموزشکده سما

همزمان با ميلاد با سعادت مولي الموحدين حضرت علي (ع) يك دوره مسابقات واليبال  بين دانشجويان آموزشكده سما مشهد از تاريخ 12/02/95 لغايت 30/02/95  در محل سالن ورزشي کارگران شماره 2 مشهد برگزار گرديد.در اين بازيها 8 تيم حضور داشتند كه بصورت دوره اي با هم به رقابت پرداختند ودر پايان اين بازيها نتايج ذيل بدست آمد.

*اسامي تيم هاي برتر مسابقات :                                             

  تيم ثامن( مقام اول) – تيم سريع( مقام دوم) – تيم تربيت بدني93( مقام سوم )

R

نام ونام خانوادگي

رشته تحصيلي

عنوان کسب شده

شماره  شناسايي

1

علي عسگري

تربيت بدني

اول-واليبال

39301234

2

ستار صولاني

تربيت بدني

اول-واليبال

39300414

3

اميد صبوري

تربيت بدني

اول-واليبال

39400269

4

علي غلامپور

تربيت بدني

اول-واليبال

39400169

5

علي محمدي

تربيت بدني

اول-واليبال

39400313

6

مهدي نجفيان

تربيت بدني

اول-واليبال

39301094

7

پيام ايرجي

تربيت بدني

اول-واليبال

39101456

         

1

حسن مقدسي

تربيت بدني

دوم- واليبال

39300083

2

بنيامين رمضاني

تربيت بدني

دوم- واليبال

39301078

3

عليرضا اسکندري

تربيت بدني

دوم- واليبال

39300761

4

ايمان پور نوروز

تربيت بدني

دوم- واليبال

39200922

5

مرتضي تميزي

تربيت بدني

دوم- واليبال

39301441

6

مصطفي دشتي

تربيت بدني

دوم- واليبال

39200139

7

سجاد يلي

تربيت بدني

دوم- واليبال

39400326

         

1

مهدي زحمت دوست

تربيت بدني

سوم-  واليبال

39300103

2

منوچهر سياهي يزدي

تربيت بدني

سوم-  واليبال

39301209

3

عليرضا احمدي

تربيت بدني

سوم-  واليبال

39301544

4

سعيد ظريف

تربيت بدني

سوم-  واليبال

39400893

5

امير تاج فر

تربيت بدني

سوم-  واليبال

39401142

6

حميد اديب

تربيت بدني

سوم-  واليبال

39301373

7

سينا رضا زاده گلي

تربيت بدني

سوم-  واليبال

39200166