دوشنبه, 07 بهمن 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

معرفى آموزشكده فنى و حرفه اى سما مشهد

 

آندسته از دانشجوياني كه  مهلت اعتبار كارت دانشجويي آنها به اتمام رسيده است لازم است با مراجعه به قسمت امور دانشجويي آموزشكده نسبت به دريافت برچسب تمديد اعتبار كارت دانشجويي والصاق برچسب به كارت  خويش اقدام نمايند .

امور دانشجويي آموزشكده فني وحرفه اي سما