پنج شنبه, 30 خرداد 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

  • به مناسبت هفته كتاب و در ادامه فعاليت هاي هفته پژوهش كارگاه عطار شناسي در آموزشكده سما برگزار گرديد. در اين كارگاه با دعوت از دکتر تاجیان از اساتید دانشگاه آزاد مشهد ایشان در سخنانی به بررسي و شناخت ويژگي هاي عطار و نقد و بررسي آثار وي پرداختند. در پايان جلسه 3 ساعته به پرسش هاي دانشجويان در اين زمينه پاسخ داده شد.